kaminai

kaminai
kaminaĩ sm. pl. (3b) K žr. kiminas 1.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • apmurti — apmùrti intr. pasidaryti netvarkingam, nešvariam: Moteriška tvarka seniai šaukiasi pagalbininkės. Apie tai kiekvienam įžengusiam į meisterio namus kalba apmurę pašaliai P.Cvir. ║ apsitraukti kuo: Kaminai apmuro debesų spalva E.Miež. murti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braukti — braũkti, ia, ė 1. tr., intr. lengvai spaudžiant traukti kuo per ką: Braũkia su pirštu per stalą, ar dulkių nėr Jnšk. Braukiau su kepure par varpas, norėjau pamatyti, ar jau pjautini rugiai Šv. Ranka per veidą braũkti K. Plaukus priešais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • derliūgas — derliū̃gas sm. (2) derlus, riebus žmogus, storulis: Nutukęs lyg derliū̃gas Skr. Ten vyras kaip derliū̃gas! Skr. ║ kas didelis, erdvus: Derliū̃gai tie kaminai Jrb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • didelis — dìdelis, ė adj. (3b), (1) Ds, Kp, Sb, ė̃ (3b) 1. R, MŽ, K žymus savo apimtimi, dydžiu (aukščiu, ilgiu, pločiu, storiu...): Tai dìdelis vyras – galva lubas siekia Gs. Arkliai didelì kap kaminai Lp. Šieno dìdelė krūva Ėr. Merga didelė̃ Zt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūmleidis — (neol.) sm. (1) kaminas, dūmtraukis: Matyti visokie šventyklų bei pilių bokštai ir fabrikų kaminai (dūmleidžiai) Vd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kudrėtas — kudrėtas, a adj. (1) 1. pagražintas kudrėmis, pinikuotas: Tokios kudrėtos suknelės dabar nebe mado[je] Grg. Reikia joms siūdinti sijonus kudrėtus rš. kudrėtai adv.: Kepuraitė … apsiūta kudrėtai aptavotomis stasenkomis TDrI97. 2. J prk. garbanotas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laivovirvė — sf. žr. laivavirvė: Laivų kaminai stiebais, rejomis ir laivovirvėmis suvaržyti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugriūti — intr. 1. nukristi, nupulti; parvirsti: Porą kartų jam taip nugriuvus ir negreit atgavus žadą, tėvai manė jį mirus P.Cvir. Iš arklio kanopos žemė nugriuvus Ad. Nugriūsi [nuo vežimo], tai tada verksi Mrp. Tas kap rikterėjo – nuo visų stogų kaminai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parausvinti — paraũsvinti tr. 1. padaryti rausvos spalvos: Buljoną galima parausvinti šaknelėmis rš. Veidas buvo stipriai parausvintas ir pabaltintas S.Nėr. Aplink ežerą kalvų šlaituose stūksojo pirmojo rudeninio vario parausvinti miškai A.Vencl. | refl.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskęsti — paskę̃sti intr. Š, Rtr; R, Sut, N, LL314 1. žūti vandenyje, prigerti: Ko tik nepaskeñdova: jis į praperšą įčiuožė Jrb. Tiku tiku išnėriau, mažne paskendaũ J. Paskendo žmonės ir visi sutvėrimai ant vienam O. Vainiką ėmė ir pats paskendo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”